Janusz TaranienkoJanusz Taranienko, ur. 1954 r. w Białymstoku.

Studia polonistyczne w Uniwersytecie Warszawskim (dyplom 1977).
W latach 1977-87 asystent na polonistyce w Filii UW w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku).

Później pracował w różnych zawodach; był m. in. stolarzem, kierowcą, redaktorem, przedsiębiorcą prywatnym, marketingowcem.
Od 1992 r. do ok. 2010 zajmował się informatyką; pracował jako specjalista ds marketingu w Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku; w latach 1998-2008 był nauczycielem informatyki w Zespole Szkół STO w Białymstoku; prowadził również własną działalność w tym zakresie.

Debiutował jako krytyk literacki w 1976 r. na łamach "Poezji"; jako poeta w 1977 w tygodniku "ITD". Ma w swoim dorobku ponad 130 publikacji literackich, krytycznych i publicystycznych (recenzje, eseje, szkice, redakcje, publicystyka kulturalna, omówienia radiowe) m. in. w: "Poezji", "Nowym Wyrazie", "Nowych Książkach", "ITD", "Miesięczniku Literackim", na łamach prasy lokalnej.

W stanie wojennym działał w opozycji; w 19. rocznicę stanu wojennego (2000) otrzymał nagrodę Ministra Kultury za "Obronę Wolnego Słowa" w postaci odznaki "Zasłużony Działacz Kultury".
(zob. też: Biuletyn Informacji Publicznej IPN, Niezależni dla Kultury, Encyklopedia Solidarności.
W 2018 roku uzyskał status "Działacza opozycji antykomunistycznej" oraz honorową odznakę "Za zasługi dla niepodległości 1956 - 1989".

odznaka_2018

Był jednym z organizatorów Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku na przełomie lat 80/90; (zob. Biuletyn STO z okazji 15-lecia,
nr 10, grudzień 2002).

Jest współautorem, razem z Marianem P. Rawinisem, dwóch powieści sensacyjnych - sygnowane Peter Janees: Dziewczyna w ślubnej sukni, 1989 - w odcinkach w "Gazecie Współczesnej" (wznawianych pt. Kłopotliwa dziewczyna przez "wydawnictwopi.pi" w 2010 r., oraz w 2012 r.) i Facet z Beauty Falls, 1989 - KAW o/Białystok (wznawianych pt. Siedem kamyków przez "wydawnictwopi.pi" w 2010 i 2013 r.).
Jest autorem dwóch arkuszy poetyckich (wydania nieprofesjonalne) - w 1992 i 2006 r.

Od września 2006 jest nauczycielem-instruktorem w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, gdzie zainicjował i prowadzi Pracownię Literatury.W MDK jest również instruktorem szachów; od roku 2011 prowadzi zajęcia szachowe w pracowni pn. "Chess School for Beginners".
Od marca 2008 do czerwca 2010 współpracował z Książnicą Podlaską w Białymstoku jako specjalista ds. promocji i wydawnictw, gdzie współredagował kilka numerów czasopisma "Epea" oraz zainicjował i prowadził wiele spotkań z pisarzami w cyklu "Środy Literackie".

W 2015 r. Instytut Filologii Polskiej oraz Stowarzyszenie Schola Humana Uniwersytetu w Białymstoku wydały tom wierszy przeszłości - jako drugą publikację z serii "Białostocka Kolekcja Filologiczna".
W ostatnich latach publikował w internetowej "sZAFie", na portalu "pisarze.pl" oraz w gdańskim kwartalniku literackim "Migotania". Bywa także obecny na antenie Polskiego Radia Białystok i w białostockim wydaniu "Gazety Wyborczej". Od kwietnia 2018 współpracuje z rozgłośnią "Radio Akadera", gdzie prowadzi dwutygodnik "Kawiarnia Literacka".

Współredaguje dział literatury w wydawanym przez Uniwersytet w Białymstoku "Nie-regularniku Filologicznym Próby"; uczestniczy w pracach redakcyjnych serii literackiej uniwersyteckiego wydawnictwa Białostocka Kolekcja Filologiczna.

W roku 2015 zainicjował publikację serii Podlaskie Prezentacje Poetyckie; dotychczas ukazały się zredagowane przez niego cztery tomiki wierszy młodych poetek oraz jeden tom prozy. W ostatnich latach zredagował kilkanaście książek, w większości autorskich zbiorów wierszy i antologii poetyckich.

Jest laureatem ogólnopolskich konkursów poetyckich (m. in.: im. Wł. Broniewskiego /Płock 2013/, im. K. K. Baczyńskiego /Łódź 2014/, Połowów Poetyckich /Gdynia 2014/, im. C. K. Norwida /Pruszków 2017/ i innych).
Jego tom wierszy przeszłości uzyskał nominację w XXV edycji nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku im. W. Kazaneckiego na najlepszą książkę roku 2015: (zob.: Nagroda im. W. Kazaneckiego).

Kazanecki_2015Nominacja tomu wierszy przeszłości do nagrody Prezydenta miasta Białegostoku im. W. Kazaneckiego za najlepszą książkę roku 2015.