Studia i szkice

 • naukowe i krytyczne
  • "Pro captu lectoris...", Cz. I - Zagadnienia odbioru i odbiorcy w ujęciu polskiego strukturalizmu, [w:] Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku, zeszyt 53, Humanistyka, Dział Filologia Polska, Białystok 1986.
  • "O Galaad, wiosko świata", Poezja 3/77 (twórczość poetycka Macieja Z. Bordowicza).
  • Nie tylko "co". O poezji najmłodszych, Nowy Wyraz 6/77 (sześć tomików serii "Pokolenie, które wstępuje").
  • Najmłodsza poezja: próba opisania, Nowy Wyraz 6/78.
  • Dwanaście tomów "Pokolenia", Integracje. Zeszyty ruchu kulturalnego i artystycznego SZSP, [1] październik '78 (dwie pierwsze serie "Pokolenia...").
  • Poezja i poezjowanie, Poezja 3/79 (I seria Lubelskich Prezentacji Poetyckich).
  • Poezja, czyli życie, Poezja 6/80 (twórczość poetycka Wł. Zawistowskiego).
  • Poeta na emigracji (czytając "Notatki nowojorskie" Wiesława Kazaneckiego, [w:] Twórczość Wiesława Kazaneckiego, [książka zbiorowa pod red. M. Kochanowskiego], ISBN 978-83-61209-51-5, Trans Humana, Białystok 2010.
  • Czas i metamorfozy. O poezji Teresy Radziewicz, [w:] Alfabet Białegostoku, [książka zbiorowa pod red. E. Limberger i in.], ISBN 978-83-7431-268-4, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
  • Czas i metamorfozy. O poezji Teresy Radziewicz, [w:] pisarze.pl, E-tygodnik literacko-artystyczny, Numer 44/14 (221), 28.X.2014.