Mapa strony

Janusz Taranienko

 • O mnie
 • Publikacje
 • Multimedia
  • Filmy
  • Audycje
  • Program TVP Bia_.)l(._ystok Strefa Ksi_.)a(.__.)z.(._ki, audycja red. Justyny Sawczuk o tomie wierszy przesz_.)l(._o_.)s(._ci; rozmowa o ksi_.)a(.__.)z.(._ce z prof. Dariuszem Kulesz_.)a(._ - 14 maja 2016.  • TargiSpotkanie z czytelnikami - Targi ksi_.)a(.__.)z.(._ki, Opera i Filharmonia Podlaska w Bia_.)l(._ymstoku - 24 kwietnia 2016.


  • IFPSpotkanie autorskie - promocja tomu wierszy przesz_.)l(._o_.)s(._ci , Wydzia_.)l(._ Filologiczny Uniwersytetu w Bia_.)l(._ymstoku - 19 listopada 2015.  • PPP-ZuzaPromocja trzeciej ksi_.)a(.__.)z.(._ki z serii Podlaskie Prezentacje Poetyckie - zbioru wierszy Zuzanny Marii Danowskiej niesnaski , M_.)l(._odzie_.)z.(._owy Dom Kultury w Bia_.)l(._ymstoku - 16 grudnia 2015.


  • PPP-WeraPromocja drugiej ksi_.)a(.__.)z.(._ki z serii Podlaskie Prezentacje Poetyckie - zbioru wierszy Weroniki Zimnoch ogr_.)o(._d hieronima , M_.)l(._odzie_.)z.(._owy Dom Kultury w Bia_.)l(._ymstoku - 28 wrze_.)s(._nia 2015.


  • PPP-DomaPromocja pierwszej ksi_.)a(.__.)z.(._ki z serii Podlaskie Prezentacje Poetyckie - zbioru wierszy Dominiki Baranieckiej geometria i ba_.)s(._nie , M_.)l(._odzie_.)z.(._owy Dom Kultury w Bia_.)l(._ymstoku - 26 czerwca 2015.


  • Baczynski-2014Fina_.)l(._ XXIII edycji Og_.)o(._lnopolskiego Konkursu Poetyckiego o nagrod_.)e(._ im. K. K. Baczy_.)n(._skiego, SLKKB, Dom Literatury w _.)L(._odzi - 15 marca 2014.


  • Lisc_Debu-2013Gala rozstrzygni_.)e(._cia XXV edycji Og_.)o(._lnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. W_.)l(._adys_.)l(._awa Broniewskiego O Li_.)s(.__.)c(._ D_.)e(._bu, O Li_.)s(.__.)c(._ D_.)e(._bu - 2013 , Pa_.)l(._ac _.)S(,_lub_.)o(._w w P_.)l(._ocku - 29 listopada 2013.


  • Zaduszki2013Wspomnienie o zmar_.)l(._ych pisarzach Bia_.)l(._ostoczyzny: Zaduszki Literackie - Odeszli Zaduszki 2013 , M_.)l(._odzie_.)z.(._owy Dom Kultury w Bia_.)l(._ymstoku - 04 listopada 2013.


  • Srebrne7VII edycja Wojew_.)o(._dzkiego Konkursu Literackiego O Srebrne Pi_.)o(._ro MDK im. Wies_.)l(._awa Szyma_.)n(._skiego Srebrne Pi_.)o(._ro - VII , M_.)l(._odzie_.)z.(._owy Dom Kultury w Bia_.)l(._ymstoku - 23 maja 2013.


  • Galeria_SlendzinskichSpotkanie wspomnieniowe o Wies_.)l(._awie Szyma_.)n(._skim Fascynacje Poetyckie - III , Galeria im. Sle_.)n(._dzi_.)n(._skich w Bia_.)l(._ymstoku - 10 marca 2013.


  • RadziewiczSpotkanie z poetk_.)a(._ Teres_.)a(._ Radziewicz: promocja tomiku wierszy Samosiejki, M_.)l(._odzie_.)z.(._owy Dom Kultury w Bia_.)l(._ymstoku - 23 lutego 2012.  • ObecnoscI Og_.)o(._lnopolskie Seminarium Poetyckie Obecno_.)s(.__.)c(._, M_.)l(._odzie_.)z.(._owy Dom Kultury w Bia_.)l(._ymstoku - 18-19 czerwca 2011.  • SkrawkiPromocja ksi_.)a(.__.)z.(._ki Wies_.)l(._awa Szyma_.)n(._skiego Skrawki po_.)l(.__.)a(._czona z wernisa_.)z.(._em obraz_.)o(._w Marka Sobczaka z cyklu Wie_.)z.(._a Babel. Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Bia_.)l(._ymstoku - 20 listopada 2010.

  • Krystyna KoneckaSpotkanie "Poezja i muzyka" w ramach obchod_.)o(._w 60-lecia Uniwersytetu Medycznego w Bia_.)l(._ymstoku - 280 rocznica urodzin Izabeli Branickiej. Krystyna Konecka czyta swoje sonety z ksi_.)a(.__.)z.(._ki "Isabelle, mon amour" - 23 czerwca 2010.

  • Przed Debiutem - IISpotkanie Przed Debiutem-II: Anna Kozicka, Mateusz Pytko, Anna Olechno z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 09 czerwca 2010.

  • Pawel GorszewskiSpotkanie autorskie Paw_.)l(._a Gorszewskiego z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 26 maja 2010
  • Karol SamselSpotkanie autorskie Karola Samsela z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 03 lutego 2010
  • Eugeniusz SzulborskiSpotkanie autorskie Eugeniusza Szulborskiego z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 27 stycznia 2010
  • Kazimierz SlominskiSpotkanie autorskie Kazimierza S_.)l(._omi_.)n(._skiego z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 20 stycznia 2010
  • Teresa RadziewiczSpotkanie autorskie Teresy Radziewicz z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 09 grudnia 2009
  • Aleksandra NiemiryczSpotkanie autorskie Aleksandry Niemirycz z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 25 listopada 2009
  • Jozef BudzinskiSpotkanie autorskie J_.)o(._zefa Zenona Budzi_.)n(._skiego z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 07 pa_.)z-(._dziernika 2009  • Krystyna KoneckaSpotkanie autorskie Krystyny Koneckiej z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 03 czerwca 2009
  • debiutanciPrzed debiutem: Iwona Go_.)l(._ko, Ewa Kondraciuk, Joanna To_.)l(._oczko, Sylwia Zieleniewska - z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 20 maja 2009


  • Elzbieta_MichalskaSpotkanie autorskie El_.)z.(._biety Michalskiej z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 22 kwietnia 2009
  • Roman_CzepeSpotkanie autorskie Romana Czepe z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 18 lutego 2009  • Kira_GalczynskaSpotkanie autorskie Kiry Ga_.)l(._czy_.)n(._skiej w Ksi_.)a(.__.)z.(._nicy Podlaskiej - 13 lutego 2009
  • Dawid_KlepadloSpotkanie autorskie Dawida Klepad_.)l(._o z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 28 stycznia 2009
  • Mieczyslaw_CzajkowskiSpotkanie autorskie Mieczys_.)l(._awa Czajkowskiego
   z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 07 stycznia 2009  • Malgorzata_DobkowskaSpotkanie autorskie Ma_.)l(._gorzaty Dobkowskiej z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 03 grudnia 2008

  • Eligiusz_BuczynskiSpotkanie autorskie Eligiusza Buczy_.)n(._skiego z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 19 listopada 2008
  • Wieslaw_SzymanskiSpotkanie autorskie Wies_.)l(._awa Szyma_.)n(._skiego z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 12 listopada 2008
  • Zaduszki_Literackie Zaduszki Literackie - oratorium _.)S(,_w. Jerzego (prowadzenie wsp_.)o(._lne z Janem Leo_.)n(._czukiem) - 05 listopada 2008


  • Kamil_DabrowskiSpotkanie autorskie Kamila D_.)a(._browskiego z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 29 pa_.)z-(._dziernika 2008
  • Marta_GusniowskaSpotkanie autorskie Marty Gu_.)s(._niowskiej z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 15 pa_.)z-(._dziernika 2008
  • Miroslawa_NiewinskaSpotkanie autorskie Miros_.)l(._awy Niewi_.)n(._skiej z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 08 pa_.)z-(._dziernika 2008
  • Ryszard_ZieckowskiSpotkanie autorskie Ryszarda Zi_.)e(._ckowskiego z cyklu "_.)S(,_rody Literackie" - 24 wrze_.)s(._nia 2008
  • BTLWystawa w Ksi_.)a(.__.)z.(._nicy Podlaskiej
   z okazji 55lecia Bia_.)l(._ostockiego Teatru Lalek - 17 lipca 2008
  • Edward_RedlinskiSpotkanie autorskie Edwarda Redli_.)n(._skiego w Filharmonii Podlaskiej z cyklu "_.)S(,_ladami Podlasian w sztuce" - 29 czerwca 2008

  • Marian_RawinisSpotkanie autorskie Mariana P. Rawinisa w Ksi_.)a(.__.)z.(._nicy Podlaskiej - 17 maja 2008
  " target="_blank">Zdjęcia
 • Teksty
 • W sieci
 • Kontakt