Janusz Taranienko

Janusz Taranienko

Urodzony w 1954 roku w Białymstoku

Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1977); krytyk literacki, poeta. Animator życia literackiego, redaktor, juror konkursów literackich, redaktor radiowy.

W latach 1977–87 asystent na polonistyce w Filii UW w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku); specjalność poetyka i teoria literatury.

W latach 2006–22 prowadził Pracownię Literatury w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku

Bieżące

styczeń 2024
Eugeniusz Kurzawa - Rynek 11

Rynek 11

Zbiór opowieści autobiograficznych Eugeniusza Kurzawy o latach dzieciństwa i młodości, wzbogacony kilkunastoma powiązanymi tematycznie wierszami.

15 grudnia 2023
O liść konwalii

Konkurs poetycki

Zakończenie XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O liść konwalii im. Zbigniewa Herberta w Toruniu.

26 maja 2023
Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie

Premiera rupieciarni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaliszu, inaugurująca cyklu MBP Krótka piłka – podanie bezpośrednie.

Janusz Taranienko
2008-2010

Książnica Podlaska

Współpracował z Książnicą Podlaską w Białymstoku, gdzie m. in. prowadził spotkania autorskie w ramach cyklu "Środy Literackie" oraz współredagował pismo "Epea. Almanach".

Janusz Taranienko
Janusz Taranienko w Kawiarni Literackiej
2018 - 2020

Kawiarnia Literacka

W kwietniu 2018 zainicjował autorską audycję "Kawiarnia Literacka" w białostockim radiu "Akadera" – do marca 2020 zrealizował ponad 40 programów literackich, zapraszając do rozmów pisarzy Białostocczyzny oraz literaturoznawców i językoznawców z Uniwersytetu w Białymstoku.

Pracownia Literatury Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku
2006 - 2022

Pracownia Literatury Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

Założyciel i nauczyciel-instruktor Pracowni Literatury Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku (2006 – 2022) – warsztatów literackich adresowanych do piszącej młodzieży licealnej i studenckiej.

Pracownia Literatury Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

Prasa

Debiutował jako krytyk literacki w 1976 r. na łamach "Poezji"; jako poeta w 1977 w tygodniku studenckim "ITD". Ma w swoim dorobku około 150 publikacji literackich w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, na antenach radiowych i w Internecie – głównie prac krytycznoliterackich: szkiców, esejów, artykułów krytyczno-naukowych w książkach zbiorowych, recenzji, omówień, not; uprawia również twórczość literacką koncentrując się przede wszystkim na poezji.

Migotania
Migotania - marzec 2015

Wcześniej publikował m. in. w: "Poezji", "Nowym Wyrazie", "Nowych Książkach", "ITD", "Miesięczniku Literackim", "Integracjach", na łamach prasy lokalnej;
w XXI w. m. in. w lokalnym wydaniu "Gazety Wyborczej", gdańskich "Migotaniach", internetowej "sZAfie", dwutygodniku internetowym "pisarze.pl", "Nieregularniku Filologicznym Próby" (wyd. UwB), w almanachach środowiskowych i antologiach pokonkursowych.

Migotania - marzec 2015

Redakcje

Zredagował około dwudziestu autorskich tomów poetyckich i prozatorskich oraz antologii literackich (m. in. w MDK zainicjował serię tomików autorskich Podlaskie Prezentacje Poetyckie / Prozatorskie i antologie "O Srebrne Pióro MDK" – 2011 oraz 2016; ponadto współredagował antologie: "Środy Literackie Książnicy Podlaskiej" – 2009 i "Białystok Poetycki" 2011 oraz 2014); jest członkiem redakcji wydawnictw Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku: serii książkowej Białostocka Kolekcja Filologiczna oraz pisma "Nieregularnik Filologiczny Próby".

Seria tomików autorskich

Podlaskie Prezentacje Poetyckie

czerwiec 2015
Dominika Baraniecka - geometria i baśnie

geometria i baśnie

Dominika Baraniecka

wrzesień 2015
Weronika Zimnoch - ogród hieronima

ogród hieronima

Weronika Zimnoch

grudzień 2015
Zuzanna Maria Danowska - niesnaski

niesnaski

Zuzanna Maria Danowska

czerwiec 2016
Magdalena Szewczuk - ciepło zimno

ciepło zimno

Magdalena Szewczuk

Podlaskie Prezentacje Prozatorskie

grudzień 2017
Krzysztof Olszewski - z niczego w nic

z niczego w nic

Krzysztof Olszewski

opowiadania

Antologie

2009
Antologia Środy Literackie Książnicy Podlaskiej

Środy Literackie Książnicy Podlaskiej

rok pierwszy, wrzesień 2008 – czerwiec 2009

2007 - 2011
O Srebrne Pióro MDK 2007-2011

O Srebrne Pióro MDK

antologia prac laureatów edycji I–V

2011
Antologia Białystok Poetycki 2011

Białystok Poetycki 2011

antologia wierszy konkursowych; red. razem z: K. Sikorą, W. Szymańskim

2014
Antologia Białystok Poetycki 2014

Białystok Poetycki 2014

antologia wierszy konkursowych; red. razem z: M. Czarneckim, K. Sikorą

2012 - 2016
O Srebrne Pióro MDK 2012-2016

O Srebrne Pióro MDK

im. Wiesława Szymańskiego; antologia prac laureatów edycji VI–X

2019
Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży

Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży

antologia wierszy konkursowych; konsultacja merytoryczna i redakcyjna razem z A. Nosek; red.: J. Brzozowska, U. Gierasimiuk

2017 - 2022
O Srebrne Pióro MDK 2017-2022

O Srebrne Pióro MDK

im. Wiesława Szymańskiego; antologia prac laureatów edycji XI–XV

Książki Autorskie

2004
a może mnie nie ma - Grzegorz Stanisławski

a może mnie nie ma

Grzegorz Stanisławski

wiersze; wybór i redakcja

2008
ślady - Dawid Klepdało

ślady

Dawid Klepadło

wiersze; redakcja

2013
Wczoraj czyli dziś - Mariola Kruszewska

Wczoraj czyli dziś

Mariola Kruszewska

wiersze; konsultacja merytoryczna razem z K. Bezubik; red. I. Dąbrowska

2014
Literatura i Radio - Wiesław Szymański

Literatura i Radio

Wiesław Szymański

prace literackie i publicystyczne; wybór, wstęp i red. razem z D. Sokołowską

2016
pełno światła - Teresa Radziewicz

pełno światła

Teresa Radziewicz

wiersze; red. razem z K. Korotkichem

2016
śmierć - Anna Markowa

śmierć

Anna Markowa

zbiór opowiadań; konsultacja literacka razem z T. Radziewicz; red. K. Korotkich

2017
martwiątka - Krzysztof Puławski

martwiątka

Krzysztof Puławski

wiersze; red. razem z T. Radziewicz

2020
ś - Teresa Radziewicz

ś

Teresa Radziewicz

wiersze; red. razem z K. Korotkichem

2020
Mysia Dolina - Agnieszka Wiszowata

Mysia Dolina

Agnieszka Wiszowata

książka dla dzieci; red. i korekta

2022
Koniec srebrnej nitki - Izabela Fietkiewicz-Paszek

Koniec srebrnej nitki

Izabela Fietkiewicz-Paszek

sonety o pisarzach kaliskich; red. razem z P. Jarosz

2023
Zielone - Bogdan Zdanowicz

Zielone

Wiersze i piosenki staroświeckie

Bogdan Zdanowicz

redakcja

2024
Rynek 11 - Eugeniusz Kurzawa

Rynek 11

Eugeniusz Kurzawa

redakcja

Konkursy

Grudzień 2023
XXXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki O liść konwalii im. Zbigniewa Herberta w Toruniu

XXXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki O liść konwalii im. Zbigniewa Herberta w Toruniu

Grudzień 2018
III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny w Warszawie

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny w Warszawie

Wrzesień 2017
XXIX Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń w Kruszwicy-Kobylnikach

XXIX Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń w Kruszwicy-Kobylnikach

Kwiecień 2017
XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C.K. Norwida w Pruszkowie

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C.K. Norwida w Pruszkowie

Grudzień 2014
XIII Ogólnopolski Konkurs Połowy Poetyckie w Gdyni

XIII Ogólnopolski Konkurs Połowy Poetyckie w Gdyni

Luty 2014
XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi

XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi

Październik 2013
XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. W. Broniewskiego w Płocku

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Liść Dębu im. W. Broniewskiego w Płocku

Grudzień 2012
XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego w Gorzowie Wlkp.

XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego w Gorzowie Wlkp.

Uczestnik festiwali literackich – np. Qpiszewiady w Ostrołęce, Niech się mają poeci w Łomży, Wielorzecza w Elblągu, Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu, Maja nad Wilią w Wilnie, Autorzy i książki w Białymstoku.

Książki

Wydał w postaci publikacji zwartych

Białystok 1992
czas kiedy idzie, czas gdy w miejscu stoi

czas kiedy idzie, czas gdy w miejscu stoi

arkusz poetycki, grafika Andrzej Dworakowski

Białystok 2006
treny

treny

arkusz poetycki na prawach rękopisu, nakład własny 99 egz.

Białystok 2015
przeszłości

przeszłości

tom wierszy, z serii Białostocka Kolekcja Filologiczna wyd. Uniwersytet w Białymstoku

Tom wierszy przeszłości uzyskał nominację do Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę roku 2015.

Kalisz 2022
rupieciarnia

rupieciarnia

tom wierszy, wyd. Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka
fotografia i grafika Janusz Szczucki

Jest również współautorem dwóch powieści sensacyjnych (razem z Marianem P. Rawinisem), komiksów (scenariusz i dialogi), wierszy dla dzieci.

kwiecień 1982
Gryps - Wiersze wojenne

Gryps - Wiersze Stanu Wojennego

Białostocka Oficyna Wydawnicza; red. razem z D. Boguskim

NSZZ Solidarność

W stanie wojennym działał w opozycji; w 19. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (2000) otrzymał nagrodę Ministra Kultury za "Obronę Wolnego Słowa" w postaci odznaki "Zasłużony Działacz Kultury".

W 2018 roku uzyskał status "Działacza opozycji antykomunistycznej" oraz honorową odznakę "Za zasługi dla niepodległości 1956 – 1989".

Wywiady

Janusz Taranienko w Radiu Akadera

Jego sylwetka została zaprezentowana w audycji Radia "Akadera" - Randka z Karierą (marzec 2019) oraz w filmie z serii Poeci w Sieci (lipiec 2020).

Białostockie Środowisko Filologiczne 1968 - 2018 Historia w 45 wywiadach

O swoich związkach z polonistyką mówi w rozmowie z Dominikiem Sołowiejem w książce "Białostockie środowisko filologiczne 1968-2018. Historia w 45 wywiadach", wydanej przez Wydział Filologiczny UwB, Białystok 2018. Wywiad znajduje się w repozytorium UwB, s. 428-453.